Coaching dla kierowników i mistrzów

Podnoszenie efektywności pracowników i organizacji poprzez coaching

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z pojęciem coachingu i jego roli w podnoszeniu efektywności współpracowników, a w efekcie – całej organizacji.
Coaching pomaga osobom zajmującym kierownicze stanowiska przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie, stosowany prawidłowo pomaga skutecznie motywować podwładnych. Coaching oparty jest na przekonaniu, że każda osoba posiada potencjał, który - przy odpowiednim wsparciu - pomaga jej osiągać nadzwyczajne rezultaty.

Program warsztatów:

I etap ( 2 dni)

 • Proces coachingu w organizacji;
 • Coaching a potrzeby organizacji;
 • Coach wewnętrzny vs. coach z zewnątrz organizacji;
 • „On the job training” i „just-in-time coaching”;
 • Kompetencje coacha wewnątrz organizacji – standardy dla kierowników i mistrzów;
 • Style uczenia się i bariery efektywnego coachingu.

II etap ( 2 dni)

 • Rola kierownika i mistrza w osiąganiu celów organizacji;
 • Efektywna komunikacja – w stronę niedyrektywnej relacji;
 • Stawianie realistycznych celów zgodnie z potrzebami organizacji;
 • Zastosowanie technik i narzędzi coachingu;
 • Informacja zwrotna dotycząca postępów podopiecznego– follow-up oceny okresowej;
 • Superwizja pracy uczestników warsztatów.

Warsztaty oferujemy w formule otwartej, jak również w formule zamkniętej na potrzeby konkretnej firmy. Maksymalna liczba uczestników, to 16 osób.
Koszt warsztatów dla jednego uczestnika wynosi 2.600,00 PLN. Koszt warsztatów wewnątrzfirmowych - do negocjacji.