Artykuł wstępny
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   

POMAGAMY PROSPEROWAĆ! 

Firma PROSPERA Consulting od 1998 roku specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie organizacyjnym, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nieobce nam są również projekty rozwojowe i badawcze – szczególnie te związane z rynkiem pracy oraz budowaniem ścieżki kariery. Cieszymy się bogatą listą referencji – wśród odbiorców naszych projektów szkoleniowych i doradczych są zarówno firmy różnych branż (o zróżnicowanej wielkości i strukturze właścicielskiej), jak i NGO’s oraz instytucje administracji publicznej. Posiadamy wpisy do rejestrów: instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia (jako agencji doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego). Jesteśmy Członkiem Gdańskiego Związku Pracodawców, a także Członkiem-Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Bardzo ważnymi partnerami są dla nas publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji społecznej oraz JST. Cieszymy się uznaniem uczestników naszych projektów szkoleniowych i doradczych, którzy bardzo wysoko oceniają kompetencje naszych coachów, doradców zawodowych, trenerów, wykładowców i konsultantów – uznanych ekspertów, doświadczonych praktyków. Współpracuje z nami około 100 specjalistów z terenu całej Polski.
 
Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów biznesowych oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - m.in. audyt personalny w PUP w Zabrzu, audyt kompetencyjny w PUP w Leżajsku, audyt kompetencyjny w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS, warsztaty aktywizujące dla Beneficjentek projektu GO!Spodynie realizowanego przez PUP w Nysie, a także 2 edycje naszego własnego projektu – Team Management Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy (jego prezentacja znajduje się na stronie www.studium.prospera.pl). Organizujemy też cieszące się dużym powodzeniem, otwarte konferencje tematyczne, poświęcone tematyce rozwoju kompetencji zawodowych – z cyklu „Perły i Diamenty”. Od kilku lat szczególnie specjalizujemy się więc w realizacji projektów rozwojowych oraz szkoleniowych – w zakresie szkoleń specjalistycznych – dla profesjonalistów instytucji rynku pracy. Możemy poszczycić się referencjami uzyskanymi od wielu instytucji oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy korzystali z naszego wsparcia. Nasza obszerna oferta szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i otwartych liczy kilkadziesiąt autorskich programów -skierowana jest zwłaszcza do doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego itp. Bardziej szczegółowa informacja o aktualnie realizowanych i planowanych szkoleniach znajduje się np. na naszej stronie www.prospera.pl
 
Z radością i zaangażowaniem realizujemy również kompleksowe projekty dla osób doświadczających trudności na otwartym rynku pracy oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozyskujemy je w ramach zamówień publicznych, ale jesteśmy również otwarci na przygotowywanie i realizację projektów partnerskich, np. w ramach EFS PO KL (jako partner możemy służyć kompetentnym, całościowym wsparciem – od zaplanowania projektu i opracowania wniosku aplikacyjnego, poprzez realizację, aż po końcowe jego rozliczenie).
 

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę szkoleniową, Wszystkie zawarte tu szkolenia możemy również przeprowadzić we wskazanym miejscu i terminie – dla grupy zorganizowanej. Nasze szkolenia i inne projekty rozwojowe charakteryzuje przede wszystkim wysoka wartość merytoryczna zajęć, starannie dobrany zespół trenerów - wysokiej klasy profesjonalistów-praktyków, przyjemna atmosfera zajęć realizowanych nowoczesnymi metodami – w formie interaktywnych, praktycznych warsztatów, a także – użyteczność w praktyce poznanych metod i narzędzi pracy. Ludzie dobrze o nas mówią! Serdecznie zapraszamy do długofalowej współpracy!

 
Zespół firmy PROSPERA Consulting

Wspieramy profesjonalistów w dążeniu do doskonałości!