Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   
 

Warsztaty pt.

„Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” w warsztaty samopoznania pt.

Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju.

Zajęcia w dniu 06.09.2019 roku zaplanowane s± w godzinach 8.30-17.00 w Kartuzach – PCPR ul. M¶ciwoja II 20.