Audyt Personalny Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   
Audyt personalny

Audyt personalny służy zbadaniu podstawowych procesów i kwestii związanych z pracownikami danej organizacji. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie wniosków pomocnych w uporządkowaniu i usystematyzowaniu przyjętych w organizacji zasad związanych z organizacją i przebiegiem pracy, dostosowanie istniejących w instytucji procedur i wewnętrznych regulaminów do nadrzędnych norm prawnych (np. prawa pracy) oraz – nade wszystko – nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi, skupiających się na maksymalizowaniu efektywności przedsiębiorstwa dzięki właściwym ludziom na właściwych stanowiskach.
Ważnym zadaniem audytu funkcji personalnej jest również opracowanie wskazówek służących poprawie jakości pracy działu HR oraz wypracowanie planu działań umożliwiających służbom personalnym sprawniejsze funkcjonowanie – tak, by lepiej odpowiadały potrzebom swych klientów wewnętrznych i całej organizacji, zaś podejmowane w sferze zasobów ludzkich działania były spójne, racjonalne pod względem kosztów, a także by skutecznie wspierały długofalową strategię organizacji.

Skutkiem wdrożenia planu działań (Action Plan), będącego efektem audytu personalnego, mogą być następujące korzyści:
q obniżenie i racjonalizacja kosztów związanych z zasobami ludzkimi;
q lepsza organizacja pracy działu HR oraz poszczególnych stanowisk pracy;
q wdrażanie do codziennej praktyki organizacji profesjonalnych narzędzi HR;
q lepsza komunikacja i współpraca służb personalnych z kierownikami liniowymi oraz zarządem organizacji;
q opracowanie lub udoskonalenie istniejących rozwiązań, procedur, dokumentacji i regulaminów w obszarze funkcji personalnej (np. regulaminu organizacyjnego, pracy i wynagradzania, obiegu dokumentów, zasad zatrudniania, rekrutacji, adaptacji i szkolenia pracowników itp.);
q podniesienie jakości dokumentacji personalnej (np. uporządkowanie akt osobowych pracowników czy innych dokumentów związanych z ich zatrudnieniem);
q dokonanie analizy czasu pracy i sposobów jego rozliczania;
q zwiększenie dyscypliny pracy i jej efektywności;
q skuteczna realizacja w praktyce założeń strategii personalnej organizacji;
q wzrost satysfakcji pracowników, ich lojalności względem pracodawcy oraz zmniejszenie rotacji personelu.
 
« poprzedni artykuł

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005