Konferencja "Perły i diamenty" Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   
Konferencja "Perły i diamenty"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu „Perły i diamenty” pt.„Efektywny lider – Rozwój kompetencji menedżerskich”, organizowanej na zakończenie II edycji projektu EFS pt. „Team Management Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy” (Działanie 1.1 SPO RZL) realizowanego przez firmę PROSPERA Consulting.

Spodziewamy się, iż wśród licznych uczestników konferencji znajdą się m.in. pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz integracji społecznej, przedstawiciele JST iNGO’s, przedstawiciele departamentów zarządzających EFS w MPiPS oraz MRR, WUP, UMWP, przedsiębiorcy zrzeszeni w Gdańskim Związku Pracodawców, członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a także przedstawiciele mediów.

Konferencja odbędzie się w środę, 25 czerwca 2008 roku (w godz. 11.00-16.30), w gościnnych murach Audytorium Maximum ATENEUM – Szkoły Wyższej w Gdańsku (parter budynku „Zieleniaka”, ul. Wały Piastowskie 1).

Honorowy Patronat nad konferencją objęła Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, a także Polska Izba Firm Szkoleniowych i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Patronat medialny objęło Radio Gdańsk oraz Redakcja miesięcznika Personel PLUS, czasopisma fachowego poświęconego tematyce Human Resources.

W ramach konferencji zaplanowano kilka bardzo interesujących wystąpień – dzięki nim uczestnicy konferencji wzbogacą swoją wiedzę o „poławianiu pereł” i „szlifowaniu diamentów”, którymi są kompetentni pracownicy - m.in. na temat możliwości i metod wsparcia rozwoju kompetencji menedżerskich, coachingu, idei Lifelong Learning – uczenia się przez całe życie, czy też networkingu – budowania sieci kontaktów wśród profesjonalistów.

Zaplanowano również sesję networkingową, na którą prosimy zabrać zapas kart wizytowych oraz foldery promujące działania Państwa instytucji. Sesja ta będzie okazją do nawiązania wartościowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi projektami partnerskimi.

Niezwykle ważnym elementem programu konferencji będzie debata publiczna na temat: „Pierwsze konkursy w PO KL – doświadczenia, refleksje, nadzieje i rozczarowania…”, której pomysł zorganizowania powstał w wyniku licznych głosów krytyki i rozgoryczenia ze strony interesariuszy absorpcji środków EFS, zainteresowanych realizacją projektów EFS na terenie Pomorza. Byłoby niezwykle cenne, gdyby zechcieli Państwo wziąć aktywny udział wdebacie, a także wysłuchać głosów beneficjentów oraz ich refleksji wynikających z pierwszych doświadczeń aplikowania o środki EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007-2013.

W trakcie konferencji będzie istniała również możliwość wstępnego zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych uczestników, a także klientów (beneficjentów ostatecznych) oraz pracowników zatrudnionych w instytucjach i firmach, które oni reprezentują – w celu nawiązania kontaktów służących budowaniu partnerskich projektów konkursowych i systemowych EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja ma otwarty charakter (każdy może wziąć w niej udział) i dla jej uczestników jest bezpłatna. Uprzejmie prosimy jednak o wcześniejsze potwierdzenie swego udziału poprzez kontakt telefoniczny z naszym biurem – tel. (58)320-89-56 lub (601)91-05-09 - oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faxem (58)320-89-57 lub e-mailem: studium@prospera.pl.

 
następny artykuł »

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005