Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   

PROGRAM WARSZTATÓW GRUPOWYCH

 

 

SESJA I – Komunikacja interpersonalna w organizacji
Warsztat wprowadzający do cyklu szkoleń doskonalących umiejętności interpersonalne w kierowaniu ludźmi. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiele praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego porozumiewania się. Liczne ćwiczenia, analizy przypadków, testy itp. pozwolą uczestnikom poprawić nie tylko osobiste umiejętności, ale również będą bezpośrednim odniesieniem do komunikacji w ich miejscu pracy.

SESJA II – Współpraca i rozwiązywanie konfliktów
Warsztaty poświęcone są rozwijaniu umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji w sytuacjach trudnych – w warunkach stresu, konfliktu. Jego celem jest zwiększenie gotowości do budowania zdrowych, nacechowanych szacunkiem relacji międzyludzkich oraz efektywnej współpracy.

SESJA III – Team building – praca zespołowa
Warsztaty służą uświadomieniu procesów grupowych oraz poznaniu metod budowania i podnoszenia skuteczności zespołu.


SESJA IV- Asertywność w pracy
Warsztat służy wzmacnianiu pozytywnej samooceny i zdrowej pewności siebie. Uczestnicy uczą się budowania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi - klientami, współpracownikami – w sposób asertywny: stanowczo w treści, łagodnie w formie, bez poczucia lęku w sobie. Trening ma bardzo praktyczny charakter.

SESJA V – Motywowanie i coaching – jak to robić lepiej?
Warsztat służy poznaniu podstawowych wiadomości dotyczących teorii i praktyki motywacji oraz metod skutecznego - czyli konstruktywnego i efektywnego - motywowania, a także odkrywaniu i rozwijaniu własnych umiejętności inspirowania i zachęcania współpracowników do dobrej pracy i do rozwoju swych umiejętności poprzez coaching.
SESJA VI - Jak kierować ludźmi?
Warsztat służy poznaniu podstawowych metod kierowania zespołem oraz odkrywaniu i rozwijaniu własnych zasobów, predyspozycji i umiejętności menedżerskich. W trakcie zajęć uczestnicy określą własny styl kierowania i zostaną pobudzeni do refleksji nad jego udoskonaleniem. Warsztaty przeznaczone są dla osób kierujących zespołami, liderów grup zadaniowych, a także pracowników przygotowujących się do objęcia funkcji menedżerskich.

SESJA VII – Zarządzanie sobą w czasie

Warsztat służy poznaniu nowoczesnych metod radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania pracoholizmowi i wypaleniu zawodowemu, technik zarządzania sobą w czasie (efektywnego gospodarowania czasem pracy), ćwiczeniu umiejętności organizowania własnej pracy oraz radzenia sobie z nawałem obowiązków. W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą uczyć się właściwego ustalania celów oraz priorytetów w sytuacjach zawodowych i osobistych, w celu planowania działań i konsekwentnej realizacji zamierzeń w dążeniu do sukcesów zawodowych i osobistych.
 
« poprzedni artykuł

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005