Mystery Shopping Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   

Mystery Shopping

Badanie typu Tajemniczy Klient pomoże w ocenie jakości obsługi placówkach zlecającej je instytucji. Badanie to szczególnie użyteczne jest w firmach handlowych, usługowych, gastronomicznych, w bankach, w hotelach, centrach obsługi klienta, urzędach itp. Tajemniczy klient sprawdzi, na ile skuteczni i staranni są przedstawiciele handlowi firmy.


 

MYSTERY SHOPPING, to badanie jakościowe, które między innymi:

q jest szczegółowo opracowywane pod kątem potrzeb, celów i specyfiki zamawiającej je instytucji;

q pozwala rzetelnie porównać jakość obsługi oraz standardy i sposoby pracy pracowników firmy w poszczególnych placówkach objętych badaniem;

q może służyć porównaniu standardów obsługi klientów zarówno w placówkach zamawiającej to badanie firmy, jak również u jej konkurencji;

q pozwala zebrać pogłębione, jakościowe informacje, np. o sposobie prezentacji produktów, kulturze obsługi klienta (wygląd pomieszczeń i personelu, sposób obsługi klientów, stopień zainteresowania klientem ze strony pracowników, umiejętność budowania życzliwego i pomocnego kontaktu itp.) w badanych placówkach;

q jest użyteczne w planowaniu potrzeb kadrowych (np. jako jedna z metod oceny potrzeb szkoleniowych), a także w ocenie efektywności zrealizowanych już szkoleń. 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005