Audyt Personalny
Metoda 360 stopni Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   

Metoda 360 stopni

Metoda 360 stopni, zwana również wieloźródłową informacją zwrotną, polega na tym, że pracownik otrzymuje informacje zwrotne od przełożonego, podwładnego, współpracownika (współpracowników), a także od klienta wewnętrznego i/lub zewnętrznego. Dane z różnych źródeł są porównywane z samooceną analizowanej osoby. Jeśli te opinie są różne, to należy zidentyfikować przyczyny takiego stanu rzeczy i zastosować adekwatne narzędzia, m.in. szkolenia, coaching i doradztwo, które pozwolą pracownikowi zniwelować lukę kompetencyjną.

Czytaj całość…
 
Audyt Personalny Drukuj
Wpisał: Renata Kaczyńska-Maciejowska   
Audyt personalny

Audyt personalny służy zbadaniu podstawowych procesów i kwestii związanych z pracownikami danej organizacji. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie wniosków pomocnych w uporządkowaniu i usystematyzowaniu przyjętych w organizacji zasad związanych z organizacją i przebiegiem pracy, dostosowanie istniejących w instytucji procedur i wewnętrznych regulaminów do nadrzędnych norm prawnych (np. prawa pracy) oraz – nade wszystko – nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi, skupiających się na maksymalizowaniu efektywności przedsiębiorstwa dzięki właściwym ludziom na właściwych stanowiskach.
Ważnym zadaniem audytu funkcji personalnej jest również opracowanie wskazówek służących poprawie jakości pracy działu HR oraz wypracowanie planu działań umożliwiających służbom personalnym sprawniejsze funkcjonowanie – tak, by lepiej odpowiadały potrzebom swych klientów wewnętrznych i całej organizacji, zaś podejmowane w sferze zasobów ludzkich działania były spójne, racjonalne pod względem kosztów, a także by skutecznie wspierały długofalową strategię organizacji.

Czytaj całość…
 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005