Menu główne
Start
Misja
Kontakt
Nasi Klienci
Mapa Dojazdu
Praca u nas
SZKOLENIA
Szkolenia
COACHING
Kodeks Coacha
Coaching kariery
Coaching - warsztaty
Studium Coachingu
PROJEKTY DORADCZE
Badanie Opinii Pracowników
Audyt Personalny
Kodeks Etyczny
BADANIA MARKETING
Mystery Shopping
Wywiady Indywidualne
Wywiady Grupowe
PROMOCJE
Promocje
AUDYT KOMPETENCJI
Audyt kompetencyjny PUP w Leżajsku
Kodeks Dobrych Praktyk
kodeks_dobrych_praktyk_PIFS.jpg
NEWSLETTER
Wiadomość HTML?

 

 
Tematy warsztatów najczęściej zamawiane przez naszych Klientów:


 
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach:
JOB-COACHING I CAREER COACHING

Skuteczne metody i narzędzia pracy Doradcy Klienta

 Katowice, Hotel Silesian*** - 07-09.12.2016 roku

Gdańsk, Amber Hotel*** - 12-14.12.2016 roku

 
ROZMOWA DORADCZA
w poradnictwie zawodowym
Warsztat pracy Doradcy Klienta
 
Katowice, Hotel Silesian*** - 07-09.12.2016 roku

Gdańsk, Amber Hotel*** - 13-15.12.2016 roku

 
Stres i wypalenie zawodowe

Diagnozowanie, profilaktyka i przeciwdziałanie

 

Gdańsk, Amber Hotel*** - 14-16.12.2016 roku

Czytaj całość…
 
Firma PROSPERA Consulting serdecznie zaprasza na szkolenia otwarte

Prawo Zamówień Publicznych
- z uwzględnieniem najnowszej zmiany Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Metoda Hiszpańska
- narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnegow ramach realizacji zadań znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
Zakres merytoryczny szkolenia stanowi kompleksowe przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania metodologii Tzw. Metody Hiszpańskiej w praktyce instytucji rynku pracy – w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy skierowanego do klientów o różnym statusie zawodowym

Coaching w planowaniu i rozwoju kariery
- narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnego w ramach realizacji zadań znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 
PAI - Program Aktywizacja i Integracja
- warsztaty dla pracowników PUP i OPS
 
Rozpoznawanie problemu alkoholowego i skuteczne motywowanie do leczenia
- warsztaty dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

Autoprezentacja i tworzenie wizerunku zawodowego”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” w warszaty pt. „Autoprezentacja i tworzenie wizerunku zawodowego”.

Zajęcia zaplanowane są w dniu 30.08.2019 roku w godzinach 9.00-17.30 w naszym biurze przy ul. Morenowe Wzgórze 18/55 w Gdańsku.

  
Czytaj całość…
 
 
Kurs samoobrony 2014

Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca kwietnia 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kurs samoobrony”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

1. Zajęcia teoretyczne: przemoc ze względu na płeć, świadomość działania, strategie działania napastników, doświadczenia uczestników związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako wartość kluczowa, obrona konieczna, pomoc przedmedyczna

2. Ćwiczenia fizyczne: proste i skuteczne techniki samoobrony

3. Ćwiczenia praktyczne: nauka postawy, negocjacje, samoocena, asertywność w zachowaniu i obrona własnych granic, własna siła fizyczna i psychiczna jako metoda obrony w sytuacji zagrożenia.

 

Poziom zaawansowania: podstawowy oraz zaawansowany dla osób, które przeszły kurs podstawowy WenDo

 

 


  Pobierz - Kurs samoobrony-komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 
Kurs samoobrony 2014 (grudzień)
 Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje w m-cu listopadzie 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kurs samoobrony”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

1. Zajęcia teoretyczne: przemoc ze względu na płeć, świadomość działania, strategie działania napastników, doświadczenia uczestników związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako wartość kluczowa, obrona konieczna, pomoc przedmedyczna

2. Ćwiczenia fizyczne: proste i skuteczne techniki samoobrony

3. Ćwiczenia praktyczne: nauka postawy, negocjacje, samoocena, asertywność w zachowaniu i obrona własnych granic, własna siła fizyczna i psychiczna jako metoda obrony w sytuacji zagrożenia.

Poziom zaawansowania: podstawowy oraz zaawansowany, dla osób, które przeszły kurs podstawowy WenDo

   Pobierz - Kurs samoobrony 2014 (grudzień) - komplet dokumentów

Czytaj całość…
 
 
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

 

 

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Wybrane zagadnienia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

16 godz./2 dni szkoleniowe

 

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, którzy przy wykonywaniu swoich obowiązków spotykają się z problematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce; zajmujących się bezpośrednio obsługą osób bezrobotnych powracających z zagranicy.

    Pobierz/Drukuj - informacja o szkoleniu

Czytaj całość…
 
 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (edycja czerwiec)

 Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca czerwca 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do stosowania procedur administracyjnych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o pomocy społecznej;
Zasady postępowania administracyjnego;
Właściwość rzeczowa i miejscowa organu;
Strona w postępowaniu, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik;
Doręczenia pism przez organ, doręczanie pism pełnomocnikom; doręczenia szczególne i zastępcze;
Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym;
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania;
Dokumenty i inne dowody;
Podjęcie, zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania;
Praktyczne rozwiązywanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

    Pobierz - Kodeks Postępowania Administracyjnego - komplet dokumentów

Czytaj całość…
 
 
Kodeks Postępowania Administracyjnego

 Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca lutego 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do stosowania procedur administracyjnych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
Kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o pomocy społecznej;
Zasady postępowania administracyjnego;
Właściwość rzeczowa i miejscowa organu;
Strona w postępowaniu, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik;
Doręczenia pism przez organ, doręczanie pism pełnomocnikom; doręczenia szczególne i zastępcze;
Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym;
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania;
Dokumenty i inne dowody;
Podjęcie, zawieszenie, umorzenie, zakończenie postępowania;
Praktyczne rozwiązywanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

    Pobierz - Kodeks Postępowania Administracyjnego - komplet dokumentów

Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” w warsztaty samopoznania pt.

Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju.

Zajęcia w dniu 06.09.2019 roku zaplanowane są w godzinach 8.30-17.00 w Kartuzach – PCPR ul. Mściwoja II 20.


 
Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego w ramach Bilansu Kompetencji”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty doradztwa zawodowego w ramach Bilansu Kompetencji.

Zajęcia zaplanowane są w dniach 23-24.09.2019 roku w godzinach 9.00-14.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie. Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

 

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień.

 

Serdecznie zapraszam!

Kontakt: Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09 e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 


Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Efektywne komunikowanie się w miejscu pracy”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych: pn. „Efektywne komunikowanie się w miejscu pracy”.

 Zajęcia zaplanowane są w dniach 25-26.09.2019 roku (środa, czwartek) w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

 Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

 Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 Proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em.

 Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt: Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09 e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 


Czytaj całość…
 
 
Kurs samoobrony 2014

Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca kwietnia 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kurs samoobrony”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:

1. Zajęcia teoretyczne: przemoc ze względu na płeć, świadomość działania, strategie działania napastników, doświadczenia uczestników związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako wartość kluczowa, obrona konieczna, pomoc przedmedyczna

2. Ćwiczenia fizyczne: proste i skuteczne techniki samoobrony

3. Ćwiczenia praktyczne: nauka postawy, negocjacje, samoocena, asertywność w zachowaniu i obrona własnych granic, własna siła fizyczna i psychiczna jako metoda obrony w sytuacji zagrożenia.

 

Poziom zaawansowania: podstawowy oraz zaawansowany dla osób, które przeszły kurs podstawowy WenDo

 

 


  Pobierz - Kurs samoobrony-komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Autoprezentacja i tworzenie wizerunku zawodowego”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych: pn. „Autoprezentacja i tworzenie wizerunku zawodowego”.

 Zajęcia zaplanowane są w dniach 28-29.09.2019 roku (sobota, niedziela) w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

 Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

 Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em.

 Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt: Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09 e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 


Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„TEAM BUILDING - Praca zespołowa”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych: pn.TEAM BUILDING - Praca zespołowa.

 Zajęcia zaplanowane są w dniach 01-02.10.2019 roku (wtorek, środa) w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

 Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

 Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em.

 

Serdecznie zapraszam!

 Kontakt: Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09 e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

 


Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Współpraca i rozwiązywanie konfliktów”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych: pn. „Współpraca i rozwiązywanie konfliktów”.

Zajęcia zaplanowane są w dniach 08-09.10.2019 roku (wtorek, środa) w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em.

 

Serdecznie zapraszam!

Kontakt: Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09 e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

 

 


Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju”

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych: pn. „Efektywne gospodarowanie czasem i planowanie rozwoju”.

 

Zajęcia zaplanowane są w dniach 11-12.10.2019 roku (sobota, niedziela) w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em.

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt: Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09 e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

 


Czytaj całość…
 
 
Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca marca 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
a) podstawowe założenia metody skoncentrowanej na rozwiązaniach
b) proces współpracy z klientem od nawiązania relacji do ustalenia celów
c) interwencja i pomoc psychologiczno-terapeutyczna
d) stosowane narzędzia psychologiczne; interwencyjne i terapeutyczne
e) analiza własnych zasobów i celów w pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej
f) praktyczne zastosowanie kluczowych obszarów metody skoncentrowanej na rozwiązaniach

  Pobierz - Metoda TSR - komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
 
Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społeczneji służb zatrudnienia -
Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

 

Szanowni Państwo,
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu we wrześniu 2014 roku realizuje szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzimy szkolenia pt: „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia - Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
- Założenia programu Programu Aktywizacja i Integracja (zakres, czas realizacji, grupy docelowe);
- Podstawy prawne i źródła finansowania Programu Aktywizacja i Integracja ;
- 3 modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
- Role zadania instytucji zaangażowanych w realizację Programu Aktywizacja i Integracja;
- Porozumienie o realizacji a porozumienie o współpracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja – różnice i korzyści dla Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej;

Szczegółowy program:
9.30-
sprawy organizacyjne; rejestracja uczestników; przerwa kawowa powitalna
10.00-10.45, 10.45-11.30
2 godz.
Założenia programu Programu Aktywizacja i Integracja
(zakres, czas realizacji, grupy docelowe)

Podstawy prawne i źródła finansowania Programu Aktywizacja i Integracja
11.30-11.45
przerwa kawowa – 1 x 15 minut – wg uzgodnień trenerów z grupą
11.45-12.30, 12.30-13.15
2 godz.
3 modele realizacji Programu Aktywizacja i Integracja
13.15-14.00
przerwa obiadowa 45 minut
14.00-14.45, 14.45-15.30
2 godz.
Porozumienie o realizacji a porozumienie o współpracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja – różnice i korzyści dla OPS i PUP
Podsumowanie szkolenia

 Szkoleniem, w formie bezpłatnych 1-dniowych, 6-godzinnych warsztatów, prowadzonych kolejno w 5 grupach,
objętych będzie ogółem 150 uczestników z całego województwa.

Miejsca realizacji szkoleń to:
08.09.2014 – Poznań, Hotel Safir*** www.hotelsafir.pl - ul. Żmigrodzka 41/49 Poznań;
09.09.2014 – Leszno, Hotel Wieniawa**** www.wieniawa.pl – Rynek 29 Leszno;
10.09.2014 – Kalisz, Hotel Calisia*** www.hotel-calisia.pl – ul. Nowy Świat 1-3 Kalisz;
11.09.2014 – Konin, Hotel Portofino*** www.hotelportofino.pl – ul. Ślesińska 42 Konin-Pątnów;
12.09.2014 – Piła, Hotel Gringo*** www.gringo.pila.pl – ul. Ogrodowa 25 Piła.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl;
Grzegorz Przymus doradcy@rops.poznan.pl; tel. 61 856 73 30

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego szkolenia.
Z wyrazami szacunku
Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting

 
 
 
Wsparcie pensjonariuszy DPS po odbytym leczeniu odwykowym

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca sierpnia 2013 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Wsparcie pensjonariuszy DPS po odbytym leczeniu odwykowym”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
1. Charakterystyka problemów alkoholowych występujących wśród mieszkańców domów pomocy społecznej,
2. Zasady Terapii Motywującej w kontekście pracy z osobami z problemem alkoholowym,
3. Specyfika pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w domach pomocy społecznej,
4. Charakterystyka i rozwój oferty pomocowej dla osób z problemem alkoholowym w DPS,
5. Praca z mieszkańcem DPS nad podtrzymaniem zmiany po przebytym leczeniu odwykowym. Na przykład po leczeniu na pododdziale odwykowym w DPS w Pleszewie,
6. Charakterystyka metod stosowanych w interwencji kryzysowej w kontekście wzmacniania umiejętności pracowników domów pomocy Społecznej.

 
  Pobierz - komplet dokumentów
"Wsparcie pensjonariuszy DPS po odbytym leczeniu odwykowym"

Czytaj całość…
 
 
OFERTA SZKOLENIOWA 2015

Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, z przyjemnością informuje, iż posiada bogatą ofertę szkoleniową z możliwością współfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń. Dla Pracodawcy oznacza to zwrot poniesionych środków na sfinansowanie szkolenia od 80% do 100%.

 

Z oferty mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (w rozumieniu przepisów ustawy, pracodawca oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom uzyskiwania wyższej efektywności pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych własnych oraz pracowników, zapraszamy do skorzystania z oferty wysokiej jakości szkoleń w bardzo atrakcyjnej cenie. 

 

Pobierz - formularz zgłoszeniowy

Pobierz - oferta szkoleń

Wszystkie nasze warsztaty są prowadzone w kameralnych grupach 10-20 osobowych i mają bardzo praktyczny charakter.

Realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywnych metod edukacyjnych, bazujących na doświadczeniu, wiedzy oraz zaangażowaniu uczestników. Uczestnicy mają okazję przedyskutować swoje osobiste przemyślenia oraz popracować nad wątkami osobiście ich nurtującymi.

Trener-praktyk przedstawia mini-wykłady wprowadzające, ilustrowane prezentacją/filmami.

Poszczególne problemy omawiane są w trakcie dyskusji kierowanej na bazie case studies, praktycznych ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych, symulacji realnych sytuacji, a także odgrywania scenek pod superwizją prowadzącego i innych uczestników.

W trakcie warsztatów mogą być również używane metody diagnostyczne (testy i kwestionariusze psychologiczne) itp.

 

Istnieje możliwość zrealizowania warsztatu dla grupy zorganizowanej w dowolnej lokalizacji w Polsce - szczegóły organizacyjne do uzgodnienia.

 
 
ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA

 

 
Termin szkolenia
Liczba dni
Temat szkolenia
Miejsce szkolenia
Koszt szkolenia
18-20.06.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
18-20.06.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
20-21.06.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
20-22.06.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
25-27.06.2012
3 dni
Bolszewo
Hotel Victoria
1.390,00 zł
25-27.06.2012
3 dni
Bolszewo
Hotel Victoria
1.390,00 zł
27-29.06.2012
3 dni
Bolszewo
Hotel Victoria
1.390,00 zł
28.06.2012
1 dzień
Gdańsk
PROSPERA Consulting
450,00 zł
29.06.2012
1 dzień
Gdańsk
PROSPERA Consulting
450,00 zł
2-3.07.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
2-3.07.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
4-6.07.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
4-6.07.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
9-10.07.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
12-14.07.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
20-21.08.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
20-21.08.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
22-24.08.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
22-24.08.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
27-28.08.2012
2 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.250,00 zł
27-29.08.2012
3 dni
Stegna
OW Bałtyk
1.390,00 zł
 
 
Nasze szkolenia są źródłem nowych inspiracji i fachowej wiedzy!
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje ze strony naszych Klientów, dotyczące zakresu tematycznego, preferowanej lokalizacji szkoleń, polecanych trenerów itp. Ciągle pracujemy nad rozszerzaniem kompleksowej oferty szkoleń dla profesjonalistów instytucji rynku pracy – jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanych przez siebie szkoleń, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym biurem (tel. 58 320-89-56 lub biuro@prospera.pl) oraz o przekazanie nam informacji o Państwa potrzebach szkoleniowych.
 
Serdecznie zapraszamy również do współpracy doświadczonych profesjonalistów instytucji rynku pracy! Osoby posiadające znaczący dorobek zawodowy, wiedzę ekspercką pochodzącą z praktyki oraz talent pedagogiczny zachęcamy do przedstawienia nam propozycji tematów szkoleń oraz możliwości nawiązania innych form długofalowej współpracy!
Poszukujemy również do współpracy doświadczonych doradców zawodowych oraz trenerów z terenu całej Polski!
 
Jesteśmy rzetelnym partnerem w doskonaleniu kompetencji!
 
 
JOPS - poszukujemy pilnie bardzo doświadczonych trenerów!

 

W związku z przygotowywanymi przez nas projektami szkoleniowymi oraz rozbudową bazy trenerskiej, poszukujemy bardzo pilnie trenerów z bardzo dużym udokumentowanym doświadczeniem w realizacji szkoleń dla instytucji integracji społecznej w poniżej wymienionych zakresach tematycznych:
·         „Nowa jakość projektów współfinansowanych z EFS ”
·         „Znaczenie wsparcia rodzicielstwa zastępczego”
·         „Superwizja rodzin zastępczych”
·         „Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych”
·         „Mobbing - istota zjawiska”
·         „Standardy równego traktowania w miejscu pracy - gender  mainstreaming„
·         ”Diagnoza narzędziem pracy z trudnym klientem, metody rozwiązywania konfliktu”
·         „Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy”
·         „Zespół interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów społecznych”
·         ”Szkolenia dla kadr pomocy społecznej oraz pracowników służb zatrudnienia w zakresie wspólnych działań  aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
·         „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym seksualność”
·         „Nowe zadania i obowiązki w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i pracy z rodziną w 2012 roku dla OPS”
·         ”Nowe zadania i obowiązki w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej i pracy z rodziną w 2012 roku dla PCPR”
·         „Usamodzielnianie wychowanków z placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych”
·         „Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych”
·         „Wizerunek  instytucji pomocy społecznej- dobre praktyki  public relations”
·         „Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem nowelizacji w praktyce jednostek pomocy społecznej”
·         „Ustawa Prawo zamówień publicznych – postępowanie kontrolno-sprawdzające w JOPS”
·         „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach”
·         „Zaburzenia psychiczne osób starszych”
·         „Organizacja Społeczności Lokalnej(OSL)/Środowiskowa Praca Socjalna” kurs 21-dniowy (7 zjazdów 3-dniowych),
·         „Metody pracy z osobami starszymi  w środowisku zamieszkania – formy aktywizacji w OPS”
·         „Metody pracy z osobami starszymi  w instytucji – formy aktywizacji w DPS”
·         „Indywidualny plan wspierania mieszkańca z uwzględnieniem diagnozy  mieszkańca DPS”
·         „Zarządzanie instytucją i zarządzanie zmianą w jednostkach pomocy i integracji społecznej” „Zarządzanie zasobami ludzkimi w JOPS”
·         „Trening asertywności i skuteczna komunikacja interpersonalna”
·         „Efektywna współpraca z mediami”
·         „Negocjacje i efektywne rozwiązywanie konfliktów”
·         „Jak  skutecznie  radzić  sobie z kryzysem pomagania? – stres i wypalenie zawodowe”
·         „Praktyczne zastosowanie przepisów prawa dot. realizacji zadań  w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i pieczy zastępczej - Zadania Gminy „
·         „Praktyczne zastosowanie przepisów prawa dot. realizacji zadań  w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  i pieczy zastępczej - Zadania Powiatu”
·         „Superwizja w pracy socjalnej”
·         „Asystent rodziny”,
·         „Mediacje rodzinne”,
·         „Seksualność osób niepełnosprawnych umysłowo”,
·         „Trening umiejętności społecznych pracowników środowiskowych domów samopomocy”,
·         „Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej”,
·         „Metoda skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy socjalnej”,
·         „Warsztat superwizora w OPS”,
·         „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”,
·         Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej”,
·         „Lider ekonomii społecznej w gminie”,
·         „Lider w NGO”,
·         „Zarządzanie sytuacyjne – efektywne przywództwo w zespole”;  
·         „Kodeks postępowania administracyjnego”,
·         „Egzekucja świadczeń, dłużnicy, alimenty w aspekcie ustawy o świadczeniach rodzinnych”
·         „Nowa jakość projektów współfinansowanych z EFS ”
·         „Standardy równego traktowania w miejscu pracy - gendermainstreaming„
·         „Wizerunek  instytucji pomocy społecznej - dobre praktyki  public relations”
·         „Język Migowy”
·         „Kurs trenerski dla pracowników PCPR w zakresie prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych”
·         „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny po zmianach”
·         „Innowacyjne metody pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym”
·         „Animator społeczności lokalnej – kuźnia liderów środowiskowych”
·         „Zarządzanie pracą wolontariusza – jak pozyskać i zatrzymać kandydata na wartościowego współpracownika?”
·         „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”
·         „Animacja lokalnych sieci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
·         „Strategia interwencji kryzysowej czyli jak skutecznie pomagać osobom w kryzysie?”
·         „Wsparcie merytoryczne utworzonych zespołów interdyscyplinarnych”
 
Osoby zainteresowane współpracą trenerską serdecznie prosimy o pilne przesłanie na adres e-mail naszego biura: biuro@prospera.pl następujących dokumentów: CV, skany wszelkich dokumentów poświadczających doświadczenie i kwalifikacje (w tym – referencje ze szkoleń) oraz szczegółowe zestawienie zrealizowanych szkoleń, zawierające następujące informacje: temat szkolenia, dokładna data – dzień/miesiąc/rok, liczba godzin dydaktycznych, liczba uczestników, grupa docelowa, instytucja zamawiająca szkolenie.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt e-mailowy z naszym biurem PROSPERA Consulting Tel. 58 320 89 56 – Z Panią Dorotą Karolewską, Menedżerem ds. szkoleń lub z Panią Renatą Kaczyńską-Maciejowską, Dyrektorem firmy – 601 91 05 09.

 

 
 
 
Praca z rodziną dysfunkcyjną

       Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska - Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od października bieżącego roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny.
W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt:
„Praca z rodziną dysfunkcyjną”.
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
· diagnozę – jak rozpoznać dysfunkcje w rodzinie,
· profesjonalne metody i narzędzia pracy z rodziną dysfunkcyjną w ujęciu systemowym,
· mediacje jako skuteczne narzędzie pracy z rodziną dysfunkcyjną.


Pobierz - Zaproszenie na szkolenie
Pobierz - Formularz zgłoszeniowy
Pobierz - Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

 
 
Interwencja kryzysowa

   Szanowni Państwo,

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od lipca bieżącego roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi cykl szkoleniowy pt: „Interwencja kryzysowa” (5 zjazdów x 21 godzin, łącznie 105 godzin). Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
 interwencja kryzysowa – podstawy (natura i rodzaje kryzysu),
 ocena – diagnoza w interwencji kryzysowej,
 teorie i modele interwencji kryzysowej,
 podstawowe umiejętności i narzędzia interwencyjne,
 interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem,
 praca z osobami przeżywającymi kryzys utraty i żałoby,
 interwencja kryzysowa wobec osób doznających przemocy domowej,
 praca interwencyjna ze sprawcami przemocy domowej,
 przemoc wobec dzieci – zadania interwencyjne,
 interwent – zasoby osobiste, sposoby ochrony w pracy interwenta,
 kryzys wypalenia u osób pomagających ofiarom przemocy,
 warsztaty superwizyjne – omówienie i przepracowanie konkretnych przypadków.

Szkoleniem, w formie bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w grupach 20 osobowych, objętych będzie ogółem 40 uczestników z całego województwa.
Miejscem szkolenia będzie:
ATRIUM Centrum Konferencyjno-Bankietowe, ul. 3-go Maja 42a, Puszczykowo, tel. 61 898 30 60, www.atriumhotel.com.pl
Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w następujących terminach:

Grupa I – I zjazd: 13-15.07.2011, II zjazd: 27-29.07.2011, III zjazd: 29-31.08.2011, IV zjazd: 12-14.09.2011, V zjazd: 26-28.09.2011 (5 zjazdów x 21 godzin, łącznie 105 godzin)

Grupa II – I zjazd: 13-15.07.2011, II zjazd: 27-29.07.2011, III zjazd: 29-31.08.2011, IV zjazd: 12-14.09.2011, V zjazd: 26-28.09.2011 (5 zjazdów x 21 godzin, łącznie 105 godzin)

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt z firmą:
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska tel.: 58 320 89 56, fax:. 58 320 89 57,
e-mail: biuro@prospera.pl
oraz o
pobranie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DRUKU ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU oraz ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA; wypełnienie i przesłanie fax-em a następnie listownie (priorytetem) na adres: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub
e-mailem przez przedstawiciela firmy PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska

UWAGA!
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu na
wybraną przez Uczestnika edycję szkolenia jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się
Uczestnika na wskazaną edycję.

Ponadto uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:
- transport uczestników poszczególnych edycji warsztatów z Poznania do miejsca szkolenia (odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia o godz. 10.00 sprzed Budynku Delta - ul. Towarowa 35 w Poznaniu) i z miejsca szkolenia do Poznania,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- komplet materiałów szkoleniowych.

Zapraszamy do skorzystania z proponowanego szkolenia.

z poważaniem
Renata Kaczyńska-Maciejowska

Pobierz - Interwencja kryzysowa-komplet dokumentów

 

 
 
Superwizja w pracy socjalnej
Szanowni Państwo,
 
Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje w miesiącu sierpniu 2011 roku do realizacji szkoleń w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”-  współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi szkolenia pt: „Superwizja w pracy socjalnej” (łącznie 102 godzin zajęć).
 
Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
 
Celem szkolenia jest udoskonalenie warsztatu metodycznego pracy pracowników socjalnych oraz doskonalenie i profesjonalizacja relacji z klientem pomocy społecznej.
 
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
- metodyka pracy socjalnej,
- superwizja w pracy socjalnej (definicja, cele, funkcje, rodzaje i obszary),
- superwizja jako doskonalenie standardów pracy socjalnej,
- superwizja pracy socjalnej jako kierowanie zmianą i rozwój organizacji,
- proponowane paradygmaty teoretyczne prowadzenia superwizji Pracy socjalnej,
- rozpoznanie predyspozycji i ograniczeń superwizora pracy socjalnej,
- korzyści i trudności wynikające ze stosowania superwizji pracy socjalnej jako metody pracy,
- metodyka prowadzenia superwizji pracy socjalnej,
- metody pracy superwizyjnej z grupą,
- metody prowadzenia grupowej superwizji pracy socjalnej warsztaty – superwizowanie przypadków własnych uczestników szkolenia
- warsztaty – superwizowanie własnych przypadków uczestników szkolenia.
 
Szkoleniem, w formie bezpłatnych warsztatów, prowadzonych w grupach ok. 15 osobowych, objętych będzie ogółem 30uprawnionych uczestników z całego województwa wielkopolskiego.
 
Miejscem szkolenia będzie:
Hotel Szablewski *** w Środzie Wielkopolskiej ul. Brodowska 38c, http://www.szablewski.pl/
 
Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w następujących terminach dla gr. I i gr. II:  
 
edycja I - 19-21.09.2011 r., edycja II - 29-30.09.2011 r., edycja III - 17-19.10.2011 r., edycja IV - 27-28.10.2011 r., edycja V- 3-4.11.2011 r., edycja VI - 24-25.11.2011 r.
 
Pracowników i wolontariuszy JOPS zainteresowanych w/w szkoleniem prosimy o pilne wypełnienie, a następnie przesłanie faxem na nr faxu 58 320 89 57 (i/lub – w formie skanów – e-mailem, na adres: biuro@prospera.pl) oraz niezwłocznie – również listownie (priorytetem)  na adres: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55 następujących dokumentów: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DRUKU ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU oraz ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie www.prospera.pl).
 
O udziale w szkoleniu decyduje spełnianie warunków udziału(regulamin dostępny na stronie www.rops-wielkopolska.poznan.pl),zadeklarowanie osobistego udziału w całości szkolenia, na którego termin zakwalifikuje się Uczestnik oraz kolejność zgłoszeń! Na ostateczną listę uczestników wpisane będą tylko osoby, które dostarczą komplet wypełnionych w/w dokumentów w oryginale.
 
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem przez przedstawiciela firmy PROSPERA Consulting.
 
UWAGA!    
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika na cykl szkoleniowy jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się Uczestnika.
 
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą:
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska tel.: 58 320 89 56, kom. 601 91 05 09 (także w godzinach popołudniowych), fax:. 58 320 89 57, e-mail: biuro@prospera.pl strona internetowa: www.prospera.pl.
 
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:
- transport uczestników na poszczególne edycje warsztatów z Poznania do miejsca szkolenia (odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia o godz. 10.00 sprzed Budynku Delta - ul. Towarowa 35 w Poznaniu) i w drodze powrotnej z miejsca szkolenia do Poznania,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- komplet materiałów szkoleniowych.
 
Szkolenia poprowadzą certyfikowane trenerki.
 
Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego praktycznego szkolenia!
 
Z wyrazami szacunku
 
Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting
(58)320-89-56
(601)91-05-09
 

  Pobierz - Superwizja w pracy socjalnej-komplet dokumentów

 
 
 
Streetworking w pracy socjalnej


 UWAGA!        ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR NA TO SZKOLENIE!

 
Szanowni Państwo,
 
Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od początku listopada 2011 roku do realizacji szkoleń w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”-  współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi cykl szkoleniowy pt: „STREETWORKING W PRACY SOCJALNEJ” (cykl 5 zjazdów x 21 godzin - łącznie 105 godzin zajęć).
 
Szkolenie skierowane jest do pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
 
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
 
1.       streetworking jako forma pracy socjalnej z dziećmi i młodzieżą, (zasady, cele, miejsce w lokalnych strukturach pomocy społecznej)
2.       standardy pracy metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą (etapy, metody, narzędzia streetworkingu)
3.       właściwy dobór kanałów komunikacji w pracy streetworkera z dziećmi i młodzieżą,
4.       metody, formy i zasady współpracy z instytucjami pomocowymi i służbami interwencyjnymi,
5.       sposoby i techniki udzielania pierwszej pomocy,
6.       monitoring i superwizja pracy streetworkerów,
7.       podstawy prawne oraz etyka pracy streetworkera,
8.       standardy skutecznej rekrutacji i selekcji streetworkerów,
9.       sposoby tworzenia planów działania i lokalnych strategii streetworkingu na rzecz dzieci i młodzieży
 
Szkoleniem, w formie cyklu pięciu bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w dwóch grupach ok. 12-15 osobowych, objętych będzie ogółem 25uczestników z całego województwa wielkopolskiego.
 
Miejscem szkolenia będzie:
Hotel Szablewski *** w Dymaczewie Nowym k/Mosiny, ul. Pod Topolami 1, www.szablewski.pl
 
Zwracamy się do Państwa z ofertą szkolenia w następujących terminach:  
 
I zjazd:21-23.11.11.2011, II zjazd: 23-25.11.2011, III zjazd: 28-30.11.2011, IV zjazd: 5-7.12.2011, V zjazd: 7-9.12.2011.
 
(5 zjazdów x 21 godzin,  łącznie 105 godzin)
 
Pracowników i wolontariuszy JOPS zainteresowanych w/w szkoleniem prosimy o bardzo pilne wypełnienie, a następnie przesłanie faxem na nr faxu 58 320 89 57 (i/lub – w formie skanów – e-mailem, na adres: biuro@prospera.pl) oraz niezwłocznie – również listownie (priorytetem)  na adres: 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55 następujących dokumentów: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, DRUKU ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU oraz ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie www.prospera.pl).
 
O udziale w szkoleniu decyduje spełnianie warunków udziału, zadeklarowanie osobistego udziału w pełnym cyklu 5 sesji szkoleniowych oraz kolejność zgłoszeń!
Na ostateczną listę uczestników wpisane będą tylko osoby, które dostarczą komplet wypełnionych w/w dokumentów w oryginale.
 
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub e-mailem przez przedstawiciela firmy PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska.
 
UWAGA!    
Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu Uczestnika na cykl szkoleniowy jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się Uczestnika.
 
W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą:
PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska tel.: 58 320 89 56, kom. 601 91 05 09 (także w godzinach popołudniowych), fax:. 58 320 89 57, e-mail: biuro@prospera.pl  strona internetowa: www.prospera.pl.
 
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:
- transport uczestników poszczególnych edycji warsztatów z Poznania do miejsca szkolenia (odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia o godz. 10.00 sprzed Budynku Delta - ul. Towarowa 35 w Poznaniu) i w drodze powrotnej z miejsca szkolenia do Poznania,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- komplet materiałów szkoleniowych.
 
Szkolenia poprowadzą bardzo doświadczeni trenerzy, eksperci-praktycy w zakresie streetworkingu w pracy socjalnej!
 
Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanego kompleksowego szkolenia!
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Renata Kaczyńska-Maciejowska
Dyrektor Zarządzający
PROSPERA Consulting
(58)320-89-56
(601)91-05-09

 


  Pobierz - Streetworking w pracy socjalnej - komplet dokumentów
 
 
 
Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej

 

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od stycznia 2013 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
a) Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną
− fizjologia czasu – rytmy dobowe, kwartalne, roczne oraz ich wpływ na sprawność psychofizyczną i możliwości intelektualne człowieka,
− autodiagnoza własnego stanu: zmęczenie, przemęczenie, stres, wypalenie zawodowe,
− stresopochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne,
− etapy reakcji stresowej,
− stres eufunkcjonalny i dysfunkcjonalny – poziom stresu a skuteczność funkcjonowania,
− stres doraźny a stres przewlekły,
− zarządzanie własną energią i jej regeneracja.
b) Rozwijanie w sobie odporności na stres
− fizjologiczna odporność – dieta, kondycja fizyczna,
− psychologiczna odporność – zbalansowany styl życia, asertywny styl bycia.
c) Techniki kontroli stresu i rozładowujące napięcie
− zmiany w systemie przekonań i nastawieniu do świata,
− zarządzanie czasem – redukcja stresu poprzez zwiększenie efektywności pracy,
− sztuka odpoczynku – nauka metod relaksacji,
− fizyczna redukcja stresu i głębokie oddychanie, kontrola napięcia mięsni,
− przegląd metod (np. technika relaksacji Jacobsona i trening autogenny Schultza),
− metody konstruktywnego reagowania na sytuacje stresowe,
− samo-hipnoza i autosugestia – fakty i mity.
 
 

  Pobierz -komplet dokumentów
"Kompetencje zapobiegające wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej"

Czytaj całość…
 
 
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie

     Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od stycznia 2013roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
a) potrzeby psychiczne i rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie;
b) ) specyfika zachowań seksualnych tych osób ;
c) seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie a postawy społeczne; „niechciana seksualność”;
d) pomoc w budowaniu relacji z ludźmi;
e) rola osób wspierających w przeżywaniu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 
 

  Pobierz - komplet dokumentów
"Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie"

 
Czytaj całość…
 
 
Budowanie i wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych w województwie lubelskim
Szanowni Państwo!

Firma  PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przystępuje do realizacji cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach środków Budżetu Województwa Lubelskiego świadczonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 
Kompleksowe specjalistyczne szkolenie skierowane jest do członków powiatowych, miejskich, gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz do członków grup roboczych w zespołach interdyscyplinarnych działających na terenie województwa lubelskiego.
 
Program 9-dniowego szkolenia obejmuje następujący zakres:
I. Rola i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawach przemocy w rodzinie – budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy.
II. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne.
III. Procedura kontroli (zewnętrzna i wewnętrzna) i finansowanie działań.
IV. Przemoc, w tym przemoc domowa – charakterystyka zjawiska i stron: sprawca, ofiara, dziecko w sytuacji przemocy.
V. Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych.

  Pobierz -
 
"Budowanie i wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych w województwie lubelskim"

- komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
Praca z osobą uzależnioną
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca lipca 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Praca z osobą uzależnioną”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
  •  Metody wczesnego rozpoznawania uzależnień u dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem nowych rodzajów uzależnień.
  •  Charakterystyka oferty pomocowej dla osób z uzależnieniami.
  •  Przegląd metod i narzędzi pracy z osobami uzależnionymi.
  •  Elementy pracy terapeutycznej podtrzymujące efekty terapii.
Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.

  Pobierz - Praca z osobą uzależnioną - komplet dokumentów
 
Czytaj całość…
 
 
Wzmacnianie lokalnych systemow przeciwdzialania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespolow interdyscyplinarnych

Szanowni Państwo,
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przystępuje od miesiąca listopada 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach środków Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespołów interdyscyplinarnych”. Szkolenie skierowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubelskiego.
Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne;
- Przemoc, w tym przemoc domowa – charakterystyka zjawiska i stron: sprawca, ofiara, dziecko w sytuacji przemocy;
- Rola i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawach przemocy w rodzinie – budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy. Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych.


Szczegółowy program przedstawiamy w załączeniu.
Szkoleniem, w formie bezpłatnych, trzydniowych warsztatów, prowadzonych w 3 grupach, objętych będzie ogółem 45 uczestników z całego województwa.
Miejscem szkolenia będzie: Hotel Focus*** Centrum Konferencyjne, ul. Skowronkowa 2, 20-832 Lublin,
www.ckhotelfocus.pl

Zwracamy się do Państwa z ofertą szkoleń zaplanowanych w następujących terminach:
- I Grupa: 24-26.11.2014,
- II Grupa: 24-26.11.2014,
- III Grupa: 08-10.12.2014.

 
  Pobierz -
 
"Wzmacnianie lokalnych systemow przeciwdzialania przemocy w rodzinie poprzez wsparcie zespolow interdyscyplinarnych"

- komplet dokumentów

 
Czytaj całość…
 
Praca z osobą uzależnioną 2014 (grudzień)
Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje w m-cu listopadzie 2014 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Praca z osobą uzależnioną”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
Ø Metody wczesnego rozpoznawania uzależnień u dorosłych, dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rodzajów uzależnień.
Ø Charakterystyka oferty pomocowej dla osób z uzależnieniami.
Ø Przegląd metod i narzędzi pracy z osobami uzależnionymi.
Ø Elementy pracy terapeutycznej podtrzymujące efekty terapii.

  Pobierz - Praca z osobą uzależnioną 2014 (grudzień)- komplet dokumentów
 
Czytaj całość…
 
 
Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 2015

     Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od m-ca lutego 2015 roku do realizacji szkolenia w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”- Działanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres:
 - potrzeby psychiczne i rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 - specyfika zachowań seksualnych tych osób,
 - seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie a postawy społeczne; „niechciana
seksualność”,
 - pomoc w budowaniu relacji z ludźmi,
 - rola osób wspierających w przeżywaniu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 

  Pobierz - komplet dokumentów
"Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie 2015"

 
Czytaj całość…
 
OFERTA SZKOLEŃ
DLA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Pobierz – Ogólna oferta szkoleń dla PSZ

 
Team Management Leadership -
Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich
Trwa rekrutacja uczestników do kolejnej edycji projektu rozwojowego Team Management Leadership - Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich!
 
Konkurs 8.1.1 - zaproszenie dla MMŚP z woj.pomorskiego
 
 
SZKOLENIA!

Pobierz - Harmonogram Szkoleń
Pobierz - Formularz zgłoszeniowy

 
PROJEKT SYSTEMOWY ROPS W POZNANIU-SZKOLENIA

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w ramach projektu EFS "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce".

Temat szkolenia: Finansowe zarządzanie instytucją realizującą projekt systemowy POKL w pomocy społecznej.

Pobierz - Zaproszenie na szkolenie
Pobierz - Formularz zgłoszeniowy
Pobierz - Deklaracja uczestnictwa
Pobierz - Harmonogram
Pobierz - Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Badania rynku pracy oraz monitoring zawodów deficytowych
 i nadwyżkowych w praktyce Instytucji Rynku Pracy

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie raportów z zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także do pośredników pracy, doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. realizacji badań rynku pracy i ewaluacji projektów oraz osób odpowiedzialnych za przygotowywanie własnych projektów badawczych, realizowanych przez PUP i WUP.

Czytaj całość…
 
Outplacement – zwolnienia monitorowane. Wsparcie mobilności zawodowej pracowników sektorów objętych restrukturyzacją

Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych i personalnych, pośredników pracy, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów klubów pracy, pracowników socjalnych oraz innych specjalistów publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy i integracji społecznej udzielających wsparcia klientom, którzy utracili zatrudnienie
Czytaj całość…
 
Rozwijanie Indywidualnych Cech Ułatwiających Zdobycie Zatrudnienia – tzw. Metoda Hiszpańska (Program grupowego poradnictwa zawodowego) 
 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do doradców zawodowych i liderów klubu pracy, zainteresowanych poznaniem procesu doradczego ukierunkowanego na zasoby klienta. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zainteresowane poznaniem metod i technik pracy, które wspierają rozwój kariery i rozwiązywanie problemu zawodowego.
Czytaj całość…
 
Prawo zamówień publicznych od podstaw -
z uwzględnieniem najnowszej zmiany ustawy PZP
Szkolenie bardzo przydatne osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację postępowań w ramach zamówień publicznych, a także osobom odpowiedzialnym za skuteczne pozyskiwanie zamówień publicznych.

Czytaj całość…
 
Skuteczna aktywizacja bezrobotnych

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy obsługujących klientów; przede wszystkim - pośredników pracy, ale także doradców zawodowych, doradców personalnych, specjalistów ds. szkoleń, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, liderów klubów pracy i in.
Czytaj całość…
 
Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy lub współpracujących z PUP, WUP, OHP, agencjami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego.
Czytaj całość…
 

Działalność agencji zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – po nowelizacji

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących w instytucjach rynku pracy posiadających status agencji zatrudnienia lub współpracujących z agencjami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego, a także przedsiębiorców prowadzących w/w podmioty lub planujących ich uruchomienie.

Czytaj całość…
 

Coaching –  skuteczna metoda pracy z klientem  

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących z klientami, a zwłaszcza do doradców zawodowych i pośredników pracy, ponadto mogą w nim uczestniczyć specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści pracy socjalnej,  pedagodzy, liderzy klubów pracy, doradcy personalni, trenerzy, instruktorzy i in.

Czytaj całość…
 
Vademecum pośrednictwa pracy – czyli: co profesjonalista rynku pracy wiedzieć powinien?
 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędników obsługujących klientów, a zwłaszcza doradców zawodowych i pośredników pracy, ponadto mogą w nim uczestniczyć specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści pracy socjalnej,  pedagodzy, liderzy klubów pracy i in.
Czytaj całość…
 

Warsztat pracy doradcy zawodowego- Nowoczesne podejście, praktyczne rozwiązania

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do doradców zawodowych i personalnych, pracowników socjalnych, pośredników pracy, liderów klubu pracy, psychologów, pedagogów, konsultantów HR itp. Szczególnie przydatne jest dla osób o małym stażu pracy - wyposaża je w pakiet użytecznych w praktyce narzędzi i metod pracy.

Czytaj całość…
 

Asertywność w pracy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób na co dzień pracujących z innymi ludźmi, a przede wszystkim do pracowników biur obsługi klienta, urzędników obsługujących, zwłaszcza tzw. „trudnych” klientów, w tym np. pracowników działu ewidencji, pośredników pracy, doradców zawodowych, doradców personalnych, pracowników socjalnych, a także do osób pełniących funkcje kierownicze i in.

Czytaj całość…
 
Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich –
Team Management Leadership (coaching grupowy i indywidualny)
 
Kompleksowy projekt rozwojowy skierowany do osób pełniących funkcje kluczowe w organizacji – kadry menedżerskiej, kluczowych specjalistów, właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw i instytucji.
Czytaj całość…
 
Nowe metody i techniki pracy z klientem
pośrednika, doradcy zawodowego i lidera klubu pracy

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędników obsługujących klientów, w tym np.pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, liderów klubów pracy, pracowników biur karier i in.
Czytaj całość…
 
Kurs Inspiracji - Metoda grupowego poradnictwa zawodowego
 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: doradców zawodowych i personalnych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, konsultantów HR itp., liderów Klubu Pracy, pośredników pracy
 
Czytaj całość…
 

Psychologia profesjonalnej obsługi klienta w Urzędzie 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędników obsługujących klientów różnego rodzaju urzędów, w tym m.in. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, pracowników Akademickich Biur Karier, Biur Rekrutacyjnych itp.

Czytaj całość…
 
 Indywidualny Plan Działania - Teoria i praktyka tworzenia oraz wdrażania dla grup o różnym statusie zawodowym

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do doradców zawodowych i personalnych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, konsultantów HR itp.
Szczególnie przydatne jest w kontekście wdrażania standardów usług rynku pracy oraz zadań związanych z realizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Czytaj całość…
 
Team Management Leadership

Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich (Zajęcia odpłatne)

W związku z licznymi zapytaniami o możliwość uczestnictwa w zajęciach programu rozwoju kariery pt. Team Management Leadership - Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich, na prośbę potencjalnych uczestników podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu grupy dla osób nie spełniających kryteriów rekrutacyjnych do projektu dotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W programie Studium zaplanowano wsparcie kompleksowe, składające się z następujących elementów:

Czytaj całość…
 

 

 
Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich
 
Team Management Leadership
 
Kompleksowy program rozwoju kompetencji
w ramach łącznie 125 godzin zajęć
coachingu indywidualnego i grupowego

Pobierz/Drukuj


 OFERTA
Czytaj całość…
 

Team Management Leadership
Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich

Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy

Czytaj całość…
 
Twórczość w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji

Szkolenie służy poznaniu podstawowych metod i technik twórczego rozwiązywania problemów oraz odkrywaniu i rozwijaniu własnych zasobów, predyspozycji i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji. Uczestnicy będą uczyć się użytecznych w codziennej pracy zawodowej metod kreatywnego, innowacyjnego rozwiązywania sytuacji problemowych.

Czas trwania: 2 dni
Czytaj całość…
 
Prowadzenie zebrań i prezentacji

Szkolenie służy poznaniu podstawowych metod efektywnego przygotowywania i prowadzenia zebrań, odkrywaniu i rozwijaniu umiejętności prowadzenia spotkań i prezentacji, zarówno na forum współpracowników, jak i klientów firmy.

Czas trwania: 2 dni
Czytaj całość…
 
Kierowanie ludźmi

Szkolenie służy poznaniu podstawowych metod kierowania zespołem oraz odkrywaniu i rozwijaniu własnych zasobów, predyspozycji i umiejętności menedżerskich. W trakcie warsztatu uczestnicy określą własny styl kierowania i zostaną pobudzeni do refleksji nad jego udoskonaleniem.

Czas trwania: 2 dni
Czytaj całość…
 
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie szczególnie przydatne dla kadry kierowniczej oraz pracowników przygotowywanych do objęcia funkcji kierowniczej, a także dla pracowników pionu handlowego i marketingu. Służy uczeniu się zachowań sprzyjających skutecznym negocjacjom i osiąganiu porozumienia, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.

Czas trwania: 2 lub 3 dni
Czytaj całość…
 
Motywowanie – jak to robić lepiej?
 
Szkolenie służy poznaniu podstawowych wiadomości dotyczących teorii i praktyki motywacji oraz metod skutecznego - czyli konstruktywnego i efektywnego - motywowania, a także odkrywaniu i rozwijaniu własnych umiejętności inspirowania i zachęcania współpracowników do dobrej pracy.

Czas trwania: 2 dni
Czytaj całość…
 
Budowanie efektywnego zespołu

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, pracowników przygotowujących się do kierowania zespołem oraz osób przeprowadzających w firmie rekrutację. Służy uświadomieniu procesów grupowych oraz poznaniu metod budowania i podnoszenia skuteczności zespołu.

Czas trwania: 2 dni
Czytaj całość…
 
Budowanie wizerunku firmy i autoprezentacja

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firmy kontaktujących się z jej klientami. Cel: wzmocnienie świadomości znaczenia własnych zachowań w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów. Uczestnicy uczą się kreowania własnego image zgodnie z pożądanym wizerunkiem firmy. Wiele uwagi w trakcie tego warsztatu poświęca się na trening umiejętności z użyciem kamery.

Czas trwania: 2 dni
Czytaj całość…
 
Inteligencja emocjonalna w pracy

Warsztaty przeznaczone dla osób, które z racji swoich obowiązków zawodowych intensywnie kontaktują się z innymi ludźmi – klientami, współpracownikami, podwładnymi. Uczestnicy pracują nad swoimi osobistymi umiejętnościami, diagnozują swoje trudności i poznają sposoby pracy nad rozwijaniem inteligencji emocjonalnej.

Czas trwania: 2 lub 3 dni
Czytaj całość…
 
Asertywność w kontaktach zawodowych

Szkolenie adresowane jest szczególnie do pracowników firmy kontaktujących się z jej klientami, a także do kadry kierowniczej. Służy wzmacnianiu pozytywnej samooceny i pewności siebie. Uczestnicy uczą się budowania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi - klientami, współpracownikami – w sposób asertywny: stanowczo w treści, łagodnie w formie, bez poczucia lęku w sobie.

Czas trwania: 3 dni (pełna wersja treningu – 2 sesje x 2 dni w odstępie kilku tygodni)
Czytaj całość…
 
Efektywna komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, których obowiązki zawodowe wiążą się z potrzebą efektywnego porozumiewania się z ludźmi, a szczególnie dla pracowników pionu handlowego i marketingu, kontaktujących się z klientami firmy. Może być traktowane jako samodzielny temat lub jako warsztat wprowadzający do cyklu szkoleń doskonalących umiejętności interpersonalne.

Czas trwania: 2 lub 3 dni
Czytaj całość…
 

 
 
Gdańsk
Pokaz slajdów
PROJEKTY EFS
Team Management Leadership
Akademia Kariery
Partnerzy
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Extended DISC Polska - Biznes w oparciu o ludzi
XX-lecie Gdańskiego Związku Pracodawców
www.szkoleniakonferencje.pl

 

 
 

Designed by Krzysztof Maciejowski & PixelBunyiP AD 2005